Een passende personele oplossing voor elke vacature

ZWS Recruitment bemiddelt professionals voor uiteenlopende functies binnen hoofdzakelijk Finance, IT en Legal. en voor verschillende ervaringsniveaus; van young professionals tot en met doorgewinterde specialisten, ook op management- en directieniveau. Onze professionals bemiddelen wij voor zowel tijdelijke (interim) als vaste posities. Onze oplossingen bestaan dan ook uit permanente oplossingen (Werving & Selectie basis of Deta-Vast basis) en tijdelijke oplossingen (Interim basis):

Werving & Selectie

 

Werving & Selectie is een goede mogelijkheid wanneer er wordt gezocht naar permanente invulling van een vacature. Deze zoektocht kan ZWS Recruitment volledig op zich nemen. Wij stellen een profielschets op, zoeken via verschillende kanalen naar (mogelijk) geschikte professional(s), interviewen deze, maken vervolgens een selectie van de beste match(es) uit de gevonden kandidaten en zullen hen voordragen voor de vacature. Eventueel kunnen wij hen ook onderwerpen aan een assessment. De opdrachtgever bepaalt vervolgens welke kandidaat of kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Zodra er een match is gevonden en de medewerker en opdrachtgever er met elkaar zijn uitgekomen, treedt de medewerker in dienst bij de opdrachtgever. ZWS Recruitment zal voor de verrichte werkzaamheden een vooraf overeengekomen fee doorberekenen aan de opdrachtgever.

Deta-Vast

 

Deta-Vast is een mogelijke constructie als men eerst iemand wenst in te huren alvorens te besluiten of men de professional wenst over te nemen (direct in dienst te nemen). Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Er kan bijvoorbeeld op een zeker moment (nog) geen budget zijn om iemand vast aan te nemen. Het kan ook zo zijn dat men de professional eerst wil leren kennen, voordat besloten wordt om hem of haar in dienst te nemen. Wanneer er voor een Deta-Vast constructie wordt gekozen, zal ZWS Recruitment de zoektocht naar de juiste professional starten. Wanneer de juiste professional is gevonden en de opdrachtgever de professional wenst in te zetten, kan deze bij ZWS Recruitment worden ingehuurd tegen een overeen te komen tarief en duur. In onderling overleg wordt met elkaar afgesproken op welk moment (of momenten) de medewerker kan worden overgenomen en onder welke condities.

Interim

 

ZWS Recruitment bemiddelt ook professionals op Interim basis, indien de wens is om een of meer professionals tijdelijk in te huren. Bij Interim worden 1 of meer professionals ingehuurd bij ZWS Recruitment, tegen een vooraf overeengekomen duur, tarief en aantal uren per week, met uiteraard de mogelijkheid om dit te verlengen. Deze flexibele vorm van inhuur geeft veel vrijheid. Ook in dit geval zal ZWS Recruitment de zoektocht naar de juiste professional(s) vormgeven. Aanleidingen voor een inzet op Interim basis kunnen zijn dat het om inzet voor een bepaalde duur of project gaat, men flexibel personeel wenst in te huren of dat er bijvoorbeeld geen budget is om mensen aan te nemen.

Kortom, ZWS Recruitment biedt een passende personele oplossing voor elke vacature. Voor vragen of aanvragen zijn wij telefonisch of per email bereikbaar.